Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo vinogradnikom – prijava letnega pridelka

Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdelujete najmanj 0,1 ha vinogradov, ali pridelek tržite, morate, v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, najkasneje do 20. novembra 2022 prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno uporabo. V primeru grozdja, ki je bilo trgano tako pozno, da do navedenega roka ni možna prijava, morate prijaviti pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi.

Vloga za prijavo pridelka mora vsebovati podatke iz Priloge 3 Vloge za prijavo letnega pridelka grozdja oziroma Priloge 4 Vloge za prijavo letnega pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov

Obvezni podatki v prijavi so:

  • ime in priimek,
  • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID in/ali številka vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
  • vrsta pridelka (po sorti ali kot mešano belo, mešano rdeče ali mešano belo in rdeče),
  • količina grozdja v kilogramih,
  • datum trgatve in
  • količina vina v litrih.

 Obvezna je tudi prijava izpada pridelka – količine 0.

Vlogo lahko na upravno enoto posredujete po e-poti na e-naslov Upravne enote Novo mesto ali s klasično pošto na naslov Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto.