Skoči do osrednje vsebine

Imenovan je bil Strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema

Kot je ob nastopu funkcije napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je bil 1. oktobra ustanovljen Strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema kot strokovno posvetovalno telo ministra za zdravje.

Člani sveta so:

  • Tjaša Sobočan, zaposlena v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, vodja,
  • dr. Erik Brecelj, zaposlen na Onkološkem inštitutu, član,
  • mag. Dorijan Marušič, zaposlen v Zdravstvenem zavodu Celjenje, član,
  • dr. Grega Strban, zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, član,
  • Azra Herceg, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, članica,
  • mag. Dolores Kores, zaposlena v MIS Dolores Kores, s.p., poslovno svetovanje, članica,
  • dr. Boris Zgrablić, zaposlen na Ministrstvu za zdravje, član,
  • Lucija Tacer, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, članica,
  • dr. Valentina Prevolnik Rupel, zaposlena na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, članica.

Glavna naloga Strateškega sveta je priprava okvirnega predloga potrebnih sistemskih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema, ki vključujejo področja, kot so priprava alternativ zdravstvenega sistema za prihodnjih 20 let, ter predloga modela mreže izvajanja javnih zdravstvenih storitev, ki bi lahko združevala tako zdravstvene kot socialne storitve, bodisi na regionalni ali centralni ravni. Med nalogami so tudi proučitev financiranja zdravstvenega sistema, morebitnega preoblikovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter prilagoditve obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in priprava predloga za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Celoten predlog temelji na upoštevanju procesa digitalne transformacije v zdravstvu in posledično bo tudi dokument vključeval pripravo predlogov za čim prejšnje povečanje digitalizacije v zdravstvu, iskanje in predlaganje načinov za vzpodbujanje medgeneracijske solidarnosti na področju zdravstva, da bi zagotovili za vse enake pravice do zdravstvene in socialne varnosti.

Strateški svet je bil imenovan za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja njegovega delovanja.

Člani Strateškega sveta so se doslej štirikrat sestali na delovnih sestankih, prvo uradno zasedanje Strateškega sveta pa bo 13. 10. 2022. Strateški svet bo predvidoma zasedal enkrat mesečno, z vmesnimi avdiovizualnimi sestanki.

Želja ministrstva je, da Strateški svet prva izhodišča za novo sistemsko ureditev pripravi do konca decembra letos, do konca marca prihodnje leto pa krovni strateški dokument, na katerem bi temeljila priprava zakonodaje, pri čemer je strateški cilj nov družbeni dogovor za prihodnjih 20 let.