Skoči do osrednje vsebine

Dr. Lobnikar: Ljubljansko mestno redarstvo pomembno dopolnjuje aktivnosti policije

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je zbrane v ljubljanski mestni hiši nagovoril na slovesnosti ob 30. obletnici obstoja Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. To je največje občinsko redarstvo v Sloveniji.

Dr. Lobnikar je v nagovoru poudaril, da »gre za pomembno institucijo zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju, ki v primeru Ljubljane pomembno dopolnjuje aktivnosti državne policije. Če kje v Sloveniji, se prav na primeru Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana kaže sinergija med delovanjem državne policijske institucije in redarstva kot institucije za zagotavljanje varnosti, vezane na občinsko raven

Državni sekretar se je, upoštevajoč odlično opravljeno delo redarstva v prvih treh desetletjih, zazrl tudi v prihodnost in nadaljnji razvoj. Ugotavlja, da bi bilo z vidika razvoja redarstva in krepitve sinergije institucij za zagotavljanje varnosti tako v lokalnem okolju kot tistih na državni ravni smiselno razmišljati o bolj celostnem razumevanju procesa zagotavljanja varnosti. »Varnost je namreč ena, nedeljiva in ni ločena na državno in občinsko raven. V tem smislu bi bilo mogoče razmišljati o potrebnih spremembah koncepta občinskega načrta varnosti, ki bi združeval tako notranjevarnostno kot zaščitno-reševalno komponento

Dr. Lobnikar je ob 30. obletnici čestital vsem ljubljanskim redarkam in redarjem, pa tudi njihovemu vodstvu in mestni upravi: »To, kar vam je uspelo narediti v zadnjih treh desetletjih, je primer dobre prakse tako v Sloveniji kot v evropskem merilu.«