Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko na prireditvi Oljka županov izpostavila pomen oljkarstva v Sloveniji

Ministrica Irena Šinko se je udeležila tradicionalne prireditve Oljka županov – oljka povezovanja, ki jo organizira Občina Izola v sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre. Z dogodkom se je tradicionalno odprla sezona obiranja oljk. Ministrica se je v nagovoru oljkarjem zahvalila za njihovo delo in jim zaželela obilno sezono.
Ministrica in dva moška v oljčnem nasadu

Ministrica Šinko na prireditvi Oljka županov v Izoli. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Ministrica Irena Šinko je v nagovoru izpostavila pomen oljkarstva v Sloveniji. Dodala je, da je oljkarstvo perspektivna panoga, kar nakazuje tudi dejstvo, da se število oljkarjev in oljčnikov že več let povečuje. Dotaknila se je tudi suše, ki je v letošnjem poletju povzročila kar nekaj škode. »Uprava RS za zaščito in reševanje je, tako kot lansko leto, tudi letos namenila državno pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Do te pomoči boste upravičeni tudi oljkarji, prijave škode pa so se zaključile v tem mesecu.«

V nadaljevanju je oljkarjem predstavila ukrepe za podporo oljkarstvu v strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027. V okviru načrta bodo za oljkarstvo primerni ukrepi, kot so  naložbe v kmetijska gospodarstva ter predelavo in trženje, naložbe za spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja, naložbe za prilagajanje na podnebne spremembe, neproizvodne naložbe, sheme kakovosti, shema za podnebje in okolje (SOPO) ter kmetijsko-podnebna plačila (KOPOP). Dodala je, da je letos prišlo do sprememb pri uporabi oljčnih tropin kot gnojila: »To pomeni, da bodo oljkarji pod določenimi pogoji lahko uporabili oljčne tropine kot gnojilo na kmetijskih zemljiščih, oljarne pa bodo morale zagotoviti ustrezno skladiščenje oljčnih tropin.«