Skoči do osrednje vsebine

Rekorden proračun Ministrstva za kulturo za leto 2023

Na seji vlade 28. septembra sta bila potrjena predloga proračunov za kulturo za prihodnji dve leti. Veseli nas, da smo kljub težkim časom, ki so pred nami, uspeli zagotoviti rekorden proračun za leto 2023 – 248.495.672 evrov. Predloga sprememb proračuna za leto 2023 in proračuna za leto 2024 za kulturo sta sicer razvojno naravnana, pri čemer dajeta prednost ustvarjalcem in nujnim investicijskim posegom.

V proračunu ministrstva za leto 2023 SO se med drugim povečala sredstva za javne razpise za kulturne projekte in programe na področju umetnosti, filmske transferje, investicije v javno kulturno infrastrukturo in vzdrževanje kulturne dediščine.

V preteklosti se je v kriznih časih praviloma varčevalo v kulturi. V nasprotju z dosedanjo prakso bomo kulturnemu sektorju pomagali z visokim proračunom, ki bo omogočal delovanje tudi v kriznih razmerah. S tem kultura ostaja, kot je zapisano tudi v koalicijski pogodbi, ena izmed prioritet aktualne vlade.

Ključne investicije v naslednjih letih bodo: celovita obnova Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana (v skupni vrednosti 58,5 milijona evrov), investicija v stavbo na Poljanski cesti 40 za potrebe Arhiva Republike Slovenije, izgradnja Centra Rotovž v Mariboru in dograditev zunanjega avditorija Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Ob tem poudarjamo, da se bo veliko investicijskih posegov izvajalo po vsej Sloveniji. Gre za investicije v kulturno infrastrukturo in kulturne spomenike, ki bodo sofinancirani iz državnega in občinskih proračunov, sredstev evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost. To je pomembno z vidika decentralizacije, dostopnosti in vzdrževanja mreže infrastrukture za kulturne potrebe vsega prebivalstva.

V proračunu za leto 2023 se povečujejo tudi sredstva, namenjena javnim razpisom za kulturne projekte in programe na področju umetnosti. Tako imenovana živa umetnost ter ustvarjalni projekti in programi so za kulturni sektor izjemno pomembni. Ob tem kaže, da je bilo to področje med najbolj prizadetimi v zadnjih dveh letih.

Med razvojnimi projekti, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo, je pomemben tudi projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorizia. V prihodnjih dveh letih bomo projektu namenili skupaj kar 5 milijonov evrov.

Filmski sektor je eden izmed izjemno pomembnih področij kulture, ima izjemne rezultate, zaznamuje ga hitra rast in dosega najširši spekter prebivalstva. V letu 2023 je glede na prvotno načrtovan proračun povečan za okoli 3.562.000 evrov. Za Slovenski filmski center, ki vključuje predvsem filmske transferje, je predvidenih okoli 7.650.000 evrov. To je najvišji proračun za film v zadnjih 12 letih. Povečanje sredstev je torej namenjeno sofinanciranju realizacije filmov, razvoju projektov, scenarijev in akcij (festivali, stroka, filmske vzgoja, usposabljanja in drugo).

Po dolgih dveh letih epidemije covida-19, ki je močno prizadela celoten kulturni sektor, smo se znašli v energetski krizi, ki povečuje stroške produkcije ter ohranjanja in varovanja kulturne dediščine. Poleg tega se zaradi vseh teh sprememb med ljudmi krepi občutek negotovosti. Na ministrstvu smo si zato prizadevali in dosegli sprejetje ustrezno visokega proračuna za leto 2023, s katerim bomo lahko ohranili in izboljšali delovne pogoje v kulturnem sektorju. Naloga in zaveza ministrstva sta, da skupaj z vsemi deležniki v kulturi poišče najboljše rešitve za morebitne sistemske izboljšave in reforme, ki bodo zagotavljale ugodne finančne pogoje za delo v kulturi in omogočile razvoj kulturnega sektorja.