Skoči do osrednje vsebine

Uspešno zaključeno ocenjevanje s strani Slovenske akreditacije

Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje je v preteklih dneh s strani Slovenske akreditacije (SA) potekalo ponovno ocenjevanje kontrolnega organa K-037 in kalibracijskega laboratorija LK-005 ter redni nadzor v preskuševalnem laboratoriju LP-024. Ocenjevanje usposobljenosti je potekalo po standardih SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Namen ocenjevanja s strani SA je bil oceniti usposobljenost Urada glede na zahteve standardov in glede na drugih posebnih zahtev za akreditacijo na področjih kalibriranja uteži, prostorninskih meril in tehtnic, preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin, tehtnic in programske opreme v merilnih inštrumentih ter kontrole merilnih sistemov za tekočine razen vode, merilnikov hitrosti, tehtnic in pokončnih valjastih rezervoarjev. Vodilni in strokovni ocenjevalci SA so tako tekom ocenjevanja na uradu med drugim preverili:

  • neodvisnost in nepristranskost izvajanja nalog,
  • usposobljenost zaposlenih,
  • ustreznost postopkov, 
  • zagotavljanje virov, ki omogočajo ustrezno izvajanje aktivnosti (na primer zaposleni, oprema, postopki, nadzor kakovosti),
  • razpoložljivost in sledljivosti merilne opreme,
  • jasnost in pravilnost poročanja o rezultatih,
  • sposobnost urada, da stalno in trajno zagotavlja ustrezno raven kakovosti svojega dela.

Ocenjevalci SA so ob zaključku petdnevnega ocenjevanja poročali, da ima urad zelo dobro vpeljan, voden in nadzorovan sistem vodenja kakovosti. Prav tako pa so izpostavili visoko raven usposobljenosti zaposlenih s širokim obsegom strokovnih znanj in dobrim s poznavanjem meroslovnih metod in tehnik.