Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje zadrževalnika Vogršček

Na portalu eDemokracija je bil 27. septembra, objavljen osnutek Zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022. Lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček je bilo namreč v letošnjem letu zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato bo finančna sredstva v višini do 90.000 evrov zagotovila Vlada.

Plačilo nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov je urejeno z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, zato je potrebno oprostitev urediti zakonsko. Finančna sredstva za omenjeno plačilo nadomestila bo zagotovila Vlada, saj bi se v nasprotnem primeru otežilo finančno stanje lastnikom oziroma zakupnikom kmetijskih zemljišč ter jim povzročilo morebitne likvidnostne težave.

Letno redno vzdrževanje namakalnega razvoda Vogršček se izvaja, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda na samih namakalnih sistemih, kar pomeni, da je potrebno nujno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov, zato je čimprejšnji sprejem zakona vsekakor nujen.

Zainteresirani lahko najkasneje do 3. oktobra 2022 podajo pripombe na naslednje načine:

  • preko portala eDemokracija (gumb “Oddajte komentar”),
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
  • preko e-pošte na naslov: gp.mkgp@gov.si