Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Krajčič ob predstavitvi sanacijskega načrta Krasa poudaril sodelovanje z deležniki

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je skupaj z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom udeležil predstavitve aktivnosti obeh ministrstev za izvedbo sanacije goriškega Krasa po požaru. Na dogodku so med drugim predstavili osnutek Načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na goriškem Krasu med 15. in 29. julijem, predstavljene so bile tudi aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo sanacije ter pobuda Ministrstva za okolje in prostor za pripravo strokovnih podlag za krajinski načrt na Krasu.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič in minister za okolje in prostor Uroš Brežan sta na današnjem sestanku prisluhnila predstavnikom občin župani občin Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Komen in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki so jima predstavili razsežnosti požara na tem območju, zaradi katerega je bil od 17. 7. 2022 do 1. 8. 2022 aktiviran tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. 

Po oceni ZGS je požar zajel 3.707 hektarjev površine, od tega 2.902 hektarjev gozdov. Predstavniki zavoda so predstavili tudi načrt sanacije, ki ga mora zavod predložiti do konca meseca. Pri tem se mora zavod z vidika doseganja ciljev ohranjanja narave posvetovati z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ob predstavitvi je državni sekretar dr. Darij Krajčič povedal: »Sedaj imamo osnutek sanacijskega načrta. Potrebno se bo uskladiti in vse pripombe vključiti v načrt. Pri krčitvah gozdov bi poudaril, da lahko gozdove skrčimo le tam, kjer je po namenski rabi kmetijsko zemljišče in pri gozdovih, v katerih je prišlo do požara, saj se sanacijski načrt nanaša le na te.«

Pri izvedbi sanacije bo lahko pomagalo tudi ministrstvo, in sicer prek ukrepa »Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov«, ki bi ga radi uvrstili v Program razvoja podeželja (PRP). Trenutno poteka usklajevanje z Evropsko komisijo za potrditev 13. spremembe PRP, v katero bo vključen predmetni ukrep. To naj bi bilo narejeno do konca letošnjega leta. Za izvajanje ukrepa bo na razpolago predvidoma 2,8 milijona evrov sredstev, prve razpise pa predvidoma pričakujemo spomladi 2022. Sogovorniki so se dogovoril, da bodo pogovore o preventivnih ukrepih nadaljevali v prihodnje.

Sredstva za sanacijo gozdov se bodo zagotovila s sredstvi proračuna Republike Slovenije, PRP in strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027. Škoda je ocenjena na približno 23 milijonov evrov.

Sedaj sledi še javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Načrta sanacije. Državni sekretar dr. Krajčič je še pozval župane treh prizadetih občin, da se skupaj z občani aktivno vključijo v javno obravnavo.