Skoči do osrednje vsebine

Vlada za konstruktiven dialog z občinskimi združenji in rešitve v prid ljudi

Današnji sestanek predstavnikov ministrstva za finance ter ministrstva za javno upravo z reprezentativnimi združenji občin se ni zaključil v smeri dogovora o višini povprečnine.

Razhajanja med nerealnimi zahtevami občin in javnofinančnimi zmožnostmi države v eni največjih kriz do sedaj so bila prevelika, zato so predstavniki združenj občin ob ponudbi vlade protestno zapustili pogajanja. Navkljub prekinitvi s strani predstavnikov reprezentativnih občinskih združenj ima vlada razumevanje za stiske ljudi. Vlada se zaveda, da stroški dviga plač v javnem sektorju vplivajo na dvig denimo oskrbe otrok v vrtcih in starejših v domovih starejših občanov, zato je šla občinam naproti z dvigom povprečnine za 20 evrov, da se povečani stroški ne bodo v taki meri prelili v breme občank in občanov. Skupaj vladno povišanje znaša 42 milijonov evrov proračunskih sredstev, višja pa bodo tudi druga razvojna sredstva, ki jih na podlagi povprečnine prejemajo občine iz državnega proračuna. Vlada je še vedno odprta temu, da s predstavniki reprezentativnih občinskih združenj obnovi dialog in sklene dogovor o višini povprečnine za 2023 in 2024.