Skoči do osrednje vsebine

Dokončani objekti v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je skupaj ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mescem udeležil slovesnosti ob otvoritvi nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru. To je eden izmed 34 projektov, ki bodo nastala pod okriljem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. ki je podprt z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) ter financiran s strani Razvojne banke Sveta Evrope (angleško Council of Europe Development Bank - CEB).

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je konec julija odobrilo 60 milijonov evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za 34 projektov, ki bodo zagotovili dodatnih 1036 javnih najemnih stanovanj. Naložba sledi junija lani sprejeti spremembi Stanovanjskega zakona, ki predvideva uskladitev višine neprofitne najemnine javnih stanovanjskih skladov in njihovo dodatno zadolževanje, katere cilj je olajšati gradnjo dodatnih javnih najemnih stanovanj in aktiviranje praznih zasebnih stanovanj v okviru javne najemne službe.

S spremembami Stanovanjskega zakona so bili tako vzpostavljeni vzdržni pogoji za poslovanje stanovanjskih skladov in spodbudili projekte, kakršen je ta pod Pekrsko gorco. V razpisu NOO je MOP dalo prednost projektom, ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve, zato bo ta soseska primer dobre prakse z vidika trajnostne gradnje, energetske učinkovitosti in kvalitetnega bivalnega okolja.

»Na področju stanovanjske gradnje v Sloveniji se dogajata dve res zgodovinski zadevi. Prvič, stanovanjski sklad se kot nosilec stanovanjske politike vztrajno približuje cilju, da bo do leta 2025 zagotovil 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, in drugič, kar 82 % vseh stanovanj iz razpisa bo izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1,« je povedal minister Uroš Brežan.

Projekt pod Pekrsko gorco je vreden 51,1 milijonov evrov (brez DDV), od tega je nepovratnih sredstev skoraj 22 milijonov evrov. Gre za skoraj ničenergijsko stavbo, ki bo omogočala optimalno bivalno ugodje z nizko porabo energije. To zagotavljajo učinkoviti toplotni ovoj, zaščita pred soncem, prezračevanje in možnost namestitve klimatskih naprav.

Za stanovalce je na voljo veliko zelenih površin, opremljenih z igrišči za vse starostne skupine otrok, sprehajalne poti  in vadbeni poligon za odrasle in seniorje. Na voljo pa bo tudi inštalacija za polnilnice e-avtomobilov ter predpriprava za namestitev sončne elektrarne.