Skoči do osrednje vsebine

28. september je svetovni dan boja proti steklini

Svetovni dan boja proti steklini, 28. september, je namenjen ozaveščanju, preprečevanju ter zavzemanju za odpravo stekline po vsem svetu in hkrati združevanju organizacij in deležnikov v boju proti steklini. Letošnja tema je: "Steklina: eno zdravje, nič smrti!" Zadnji primer stekline v Sloveniji je bil ugotovljen leta 2013 pri lisici. Slovenija ima priznan status države, proste stekline. S preventivnimi ukrepi želimo ta status obdržati tudi v prihodnje.

Pogled na psa in roko, ki drži v rokah iglo s cepivom.

Svetovni dan boja proti steklini | Avtor: Billion Photos/Shutterstock.com

28. september je bil za Svetovni dan boja proti steklini izbran zaradi obletnice smrti Louisa Pasteurja, ki je prvi razvil cepivo proti steklini.

Sodelovanje je ključnega pomena za uspeh. Edini način za odpravo stekline in nepotrebno trpljenje je skupno delo za dosego cilja – »Nič do 30« (Nič primerov stekline pri ljudeh do leta 2030). Letošnja tema nosi pozitivno sporočilo, osredotoča se na eno zdravje z zavedanjem, da je izkoreninjenje urbane stekline mogoče, kljub temu da bolezen na letni ravni še vedno zahteva več kot 50.000 človeških življenj. Za izkoreninjenje stekline so pomembni naslednji dejavniki: močna globalna skupnost, orodja in strokovno znanje ter cilj – odprava umiranja ljudi zaradi stekline.

Svetovni dan boja proti steklini je torej priložnost, da vsak od nas pripomore k uresničitvi zadanega cilja – tako z izvajanjem predpisanih ukrepov kot z drugimi aktivnostmi, ki pripomorejo k ozaveščanju o bolezni in odgovornemu lastništvu živali.

Kljub uspešnemu boju proti steklini sta izvajanje preventivnih ukrepov in visoka raven ozaveščenosti nujna za ohranjanje statusa države, proste bolezni. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje vseh – tako veterinarske kot zdravstvene službe in posameznikov, ki morajo z roko v roki izvajati vse ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava stekline pri ljudeh.