Skoči do osrednje vsebine

Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kandidati bodo danes pisno obveščeni o izidu izbirnega postopka za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku, ki ga je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje.

Fotografija skupine študentov.

V 2. prijavnem roku za vpis v višje strokovno izobraževanje je bilo sprejetih 97% kandidatov. | Avtor: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra 2022, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole. Glede na spremembo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Prav tako se v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju ne morejo vpisati kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 42 kandidatov, lani 24 kandidatov).

Sprejeti kandidati

Od vseh 1734 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1532. Od teh je sprejetih 1490 kandidatov (97 %), zavrnjenih pa 42 (3 %).

Na drugem prijavnem roku je od 897 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 859 ali 96 %; od 635 kandidatov za izredni študij pa 631 ali 99 %.

Pregled po željah

Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 96,3 % (lani 96,7 %), druga želja 3,3 % (lani 3,1 %) in  tretja 0,4 % (lani 0,2 %). Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 96 % kandidatov (lani 95,6 %), z drugo 3,6 %  (lani 4,1 %), s tretjo pa 0,3 % (lani 0,2 %); za izredni študij pa s prvo željo 96,7 % (lani 98,3 %), z drugo 2,9 % (lani 1,6 %), s tretjo pa 0,5 % (lani 0,2 %).

Po zaključku drugega prijavnega roka se kandidati za izredni študij lahko vpišejo na še prosta mesta na višji strokovni šoli do 28. oktobra 2022.