Skoči do osrednje vsebine

Prvi sestanek usmerjevalnega odbora projekta NAMIRS

V sodelovanju s Fakulteto za pomorstvo in promet smo danes v Portorožu organizirali prvi sestanek usmerjevalnega odbora projekta Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v severnem Jadranu »North Adriatic Maritime Incident Response System – NAMIRS«.

Projektni partnerji so predstavili izvedene uvodne aktivnosti v prvih šestih mesecih projekta  ter se dogovorili za izvedbo nadaljnjih. Projekt NAMIRS je financiran s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za civilno zaščito in humanitarno pomoč v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Gre za mednarodni evropski projekt pod vodstvom Izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude (Central European Inititative–CEI-INCE),  kot projektni partnerji pa sodelujejo Uprava za zaščito in reševanje, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za pomorstvo in promet, italijanska Obalna straža, italijanski Nacionalni inštitut za oceanografijo in aplikativno geofiziko, Ministrstvo Republike Hrvaške za morje, transport in infrastrukturo ter Jadranski izobraževalno-raziskovalni center za odziv na nenadno onesnaževanje morja. Na naše povabilo sta se sestanka udeležila tudi predstavnika organizacije s področja varstva in odzivanja na okoljska tveganja na morju (International Tanker Owners Pollution Federation–ITOPF).

V okviru projekta bo zlasti za občutljiva morska in obalna območja do konca leta izdelana ocena okoljskih tveganj, povezanih z nesrečami na morju na primeru razlitja nafte v severnem Jadranu, ter izvedena analiza čezmejnih služb, enot in organov v treh državah, ki so opremljene in usposobljene za ukrepanje ob nesrečah na morju. Za tovrstne službe, enote in organe treh držav bodo spomladi 2023 oblikovana in izvedena skupna usposabljanja. Na podlagi ocene okoljskih tveganj in analize enot bodo oblikovane smernice za prenovo Podregionalnega načrta ter izdelani standardni operativni postopki odzivanja na okoljska tveganja, ki bodo preizkušeni v vaji na morju leta 2023.

Predstavniki Fakultete za pomorstvo in promet so predstavili tudi posodobljeno računalniško opremo za simulacijo odzivanja na razlitje nevarnih snovi na morju, katere nakup je bil delno sofinanciran iz sredstev projekta NAMIRS.

V okviru projekta bodo konec septembra in v začetku oktobra izvedene tri delavnice na temo ocene tveganj za onesnaževanje morja z ustreznimi deležniki na področju varstva in odzivanja na okoljska tveganja na morju, in sicer na Reki, v Trstu in 6. oktobra 2022 v Portorožu.

Projekt NAMIRS bo predstavljen širši javnosti tudi na prihajajočem dogodku Barcolana Sea Summit 2022, ki bo potekal od 5. do 7 oktobra 2022 v Trstu.