Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes upravičencem izdala 360 odločb v skupni vrednosti 3.950.000 evrov.

Izplačila so namenjena izvedbi prestrukturiranja in preusmeritve na 188 hektarjih vinogradov (na 94 hektarjih vzhodne in na 94 hektarjih zahodne regije).

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana na njihov TRR 29. 9. 2022.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je namenjena vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja. Prestrukturiranje vinograda vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od 10 let ali pa gre za zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let.