Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Tatjana Buzeti na konferenci Društva agrarnih ekonomistov Slovenije

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila otvoritvenega dela dvodnevne skupne konference Društva agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES) in Avstrijskega združenja agrarnih ekonomistov z naslovom »Posledice družbenih sprememb za kmetijstvo, sistem oskrbe s hrano in podeželje«. V svojem nagovoru je izpostavila, da je potrebno kmetijsko politiko prenoviti, ter izpostavila pomen agrarne ekonomije pri tem.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti je v nagovoru poudarila, da je trenutno kmetijstvo sredi ekonomskih, proizvodnih in družbenih sprememb. Prav tako prihaja do pomembnih notranje družbenih sprememb, kjer se opaža, da se spreminja odnos družbe do hrane in kmetijstva. To se zaznava v spremembah prehranskih navad, odnosu do podnebne krize in okoljskih ciljev, izgube biotske pestrosti in dobrobiti živali. Državna sekretarka Buzeti je izpostavila, da vse to kaže, da je potrebno v prihodnje vpeljati nekatere spremembe: »Premisliti je potrebno, kakšno kmetijstvo, ekonomske storitve in javne dobrine, povezane s pridelavo in predelavo hrane, si želimo v prihodnje. Ta nova družbena vloga kmetijstva pa ni sprejeta sama po sebi. Potreben je dialog z deležniki v celotni prehranski verigi, ki imajo pogosto nasprotna stališča in za konstruktivno iskanje rešitev potrebujemo dejstva, podatke in interdisciplinarne analize .« Te spremembe so se dotaknile tudi strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP). Državna sekretarka Buzeti je izpostavila, da poskuša ministrstvo v novem strateškem načrtu na novo opredeliti vlogo znanja pri razvoju kmetijstva: »Želimo imeti učinkovit sistem znanja in inovacij (v angleščini Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS), ki bo omogočil razvoj, ki bo sledil novim družbenim zahtevam, obenem pa kmetovalcem in podeželju dal primerno ekonomsko podstat za življenje in delovanje.«

V nadaljevanju se je državna sekretarka Buzeti dotaknila tudi agrarne ekonomije in mednarodnega sodelovanja. Poudarila je, da je agrarna ekonomija veda, ki lahko omogoča prostor za razpravo o novih družbenih temah, saj je po svoji definiciji multi-disciplinarna. V zaključku se je zahvalila Društvu agrarnih ekonomistov Slovenije in Avstrijskemu združenju agrarnih ekonomistov za organizacijo skupne konference in izpostavila pomen prenosa znanj in izkušenj med agrarnimi ekonomisti različnih držav članic.