Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje zaščite finančnih interesov Evropske unije pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Urad za okrevanje in odpornost je v vlogi koordinacijskega organa za izvajanje slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost priredil seminar na temo zaščite finančnih interesov države in Evropske unije. Udeleženci seminarja so prisluhnili predstavnikom Komisije za preprečevanje korupcije in Evropskega javnega tožilstva.
Dvorana polna ljudi, ki poslušajo predavanje.
1 / 2

Direktor Urada za okrevanje in odpornost mag. Josipi Mihalic je uvodoma poudaril, da morajo vsi udeleženci izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost zagotavljati ustrezen učinkovit sistem notranjih kontrol in druge mehanizme za zaščito finančnih interesov Evropske unije in države, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov.

Predstavnici Komisije za preprečevanje korupcije Katja Mihelič Sušnik in mag. Vita Habjan Barborič sta se v svojih predavanjih dotaknili vseh področij in institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s posebnim poudarkom na nasprotju interesov, prijavi korupcije in zaščiti prijaviteljev ter protikorupcijski klavzuli, lobiranju in darilih.

Evropski javni tožilec Jaka Brezigar, evropska delegirana tožilka mag. Tanja Frank Eler in evropski delegirani tožilec Matej Oštir so v drugem delu seminarja predstavili delovanje Evropskega javnega tožilstva na področju boja proti goljufijam in nepravilnostim pri izvrševanju evropskega proračuna. V predstavitvi so med drugim poudarili pomen sodelovanja z nacionalnimi organi, predvsem z vidika vzajemnega obveščanja.

Seminarja, ki je potekal v hibridni obliki, se je udeležilo več kot 140 predstavnikov ministrstev in njihovih izvajalcev ukrepov ter drugih deležnikov.