Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo sprožilo postopke za sistemski nadzor

Po domnevni zamenjavi identitete dveh pacientov v Splošni bolnišnici Celje je Ministrstvo za zdravje že minuli petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora.

Gre za celovit nadzor glede izvajanja predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja, pa tudi nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v SB Celje in ZD Sevnica.

Ministrstvo za zdravje namreč ugotavlja, da obstajajo razlogi za sum, da so v konkretnem primeru nastale nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo dela. Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu že v petek pozval pristojni poklicni zbornici (Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije), da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval Urad.

Urad je prav tako pozval tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvede nadzor nad izpolnjevanjem pogodb z obema zavodoma, in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije k sočasni izvedbi nadzora po Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Prav tako je Ministrstvo že v petek pozvalo vse bolnišnice, da posredujejo informacije o tem, na kakšen način imajo urejen sprejem pacientov na zdravljenje v bolnišnico, s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete pacienta.

Ko bodo postopki zaključeni, bo ministrstvo z ugotovitvami seznanilo javnost in po potrebi  sprejelo tudi sistemske rešitve, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili.