Skoči do osrednje vsebine

Minister za okolje in prostor na obisku na Upravi za jedrsko varnost

Na povabilo direktorja Igorja Sirca se je minister Uroš Brežan 21. 9. 2022 mudil na Upravi za jedrsko varnost.

Direktor Uprave za jedrsko varnost je v uvodnem delu obiska skupaj s ožjim vodstvom predstavil domači jedrski program ter z njim povezane jedrske in sevalne objekte, obseg in področja izvajanja sevalnih dejavnosti ter vlogo in pomen Uprave za jedrsko varnost pri načrtovanih aktivnosti na tem področju, predvsem pri projektu suhega skladišča izrabljenega goriva, projektu odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in morebitnem projektu drugega bloka Jedrske elektrarne Krško.

V nadaljevanju je predstavil upravno, inšpekcijsko in strokovno delo Uprave za jedrsko varnost na različnih segmentih jedrske in sevalne varnosti ter njeno vpetost v mednarodno okolje ter tudi izzive, s katerimi se bo srečala v bližnji prihodnosti.

V zaključku je bila predstavljena tudi pripravljenost Uprave za jedrsko varnost za primer izrednega dogodka, kjer je bil ministru predstavljen njen Center za pripravljenost na izredne dogodke in njena vloga v primeru aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Ob zaključku svojega obiska je minister Brežan izrazil zadovoljstvo nad organiziranostjo in delom Uprave za jedrsko varnost.