Skoči do osrednje vsebine

Zaključek obravnave vlog Zavoda za gozdove Slovenije

Agencija je zaključila z obravnavo vlog in izdala dve odločbi o dodelitvi sredstev na podlagi Uredbe za žled: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 277.683,50 evra in na podlagi Uredbe za vetrolom: 1.2 Aktivnost Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo v vrednosti 55.679,28 evra.

Dne 11. 7. 2022 smo prejeli elektronsko oddani 2 vlogi v višini zaprošenih sredstev 336.432,14 evra.

Zaključena je obravnava obeh vlog , ena vloga prejeta po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in druga vloga prejeta po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Dne 19. 9. 2022 sta bili izdani 2 odločbi o pravici do sredstev v skupni višini 333.362,78 evra.