Skoči do osrednje vsebine

Prvi sestanek delovne skupine Gozd - Les

V dogovoru med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila ustanovljena delovna skupina »Gozd – les«, ki združuje vidne predstavnike in deležnike gozdno-lesnega sektorja, njena glavna naloga pa je oblikovanje predlogov ukrepov za krepitev gozdno-lesne verige.

V delovno skupino so imenovani tako predstavniki določenih ministrstev, združenj in zbornic, strokovnjaki iz raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij kot tudi drugi pomembni deležniki iz gozdno-lesnega sektorja. Na ustanovni seji so člani že identificirali nekatere izzive, s katerimi se soočajo različni členi gozdno-lesne verige, ter podali nekaj predlogov rešitev, ki pa bodo v prihodnje še bolj razdelani.

Delovna skupina »Gozd-les« je v preteklosti, sicer v drugačni sestavi, s svojim delovanjem že pomembno prispevala k razvoju in krepitvi gozdno-lesne verige ter povečanju domače predelave lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Ponovno vzpostavitev delovne skupine je pozdravil tudi državni sekretar pristojen za lesarstvo mag. Dejan Židan, ki je dejal, da bo delovna skupina z definiranjem ukrepov izboljšala konkurenčnost lesnopredelovalne industrije ter povečala dodano vrednost v tej panogi.

Predstavniki lesnopredelovalne verige na sestanku za okroglo mizo

Prvi sestanek delovne skupine Gozd - Les

1 / 2