Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za 3. Javni razpisa na podukrepu 4.3

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je 8 upravičencem izdala
odločbe za vloge, ki so prispele na 3. Javni razpis podukrepa 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, v skupni vrednosti 6.200.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naložb tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditve vodnega vira. Stopnja podpore je 100 odstotkov upravičenih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Do podpore so upravičene fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov.

Oddaja vlog je v elektronski sistem e-kmetija potekala od 18. marca 2022 do zaprtja javnega razpisa, to je 20. maja 2022 do 14.00 ure. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 6.500.000 evrov. Na agencijo je prispelo 8 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 6.284.722,52 evra. Izdanih je bilo 8 odločb o pravici do sredstev v skupni vrednosti 6.252.361,05 evra.