Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega sodnih strokovnjakov

Pred državnim sekretarjem dr. Sebastjanom Zbičajnikom so na Ministrstvu za pravosodje danes zaprisegli sodni izvedenci in sodni tolmači.

Skupaj je zapriseglo deset sodnih strokovnjakov: 

  • Aleš Kavčič kot sodni izvedenec za strokovno področje ekonomija, podpodročje bančništvo,
  • Darja Lehner Horvat kot sodna izvedenka za strokovno področje ekonomija, podpodročje plačilo za delo,
  • Jerneja Maček kot sodna izvedenka za strokovno področje medicina, podpodročje otroška in mladostniška psihiatrija,
  • Špela Lesnik kot sodna izvedenka za strokovno področje arhitektura, podpodročje urbanizem,
  • Tomi Kovačec, kot sodni izvedenec za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje zaključna dela,
  • Polona Merc kot sodna tolmačka za angleški jezik,
  • Tjaša Pavšič Klasinc kot sodna tolmačka za ruski jezik,
  • Bojana Rozman kot sodna tolmačka za romski jezik,
  • Polona Pegam kot sodna tolmačka za francoski jezik in
  • Bojan Mord kot sodni tolmač za slovenski znakovni jezik.

Državni sekretar Zbičajnik je v nagovoru izpostavil, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi pojavlja vedno večja potreba po strokovnem znanju, brez katerega je danes nemogoče učinkovito in nemoteno delovanje sodišč. Zagotavljanje strokovne pomoči je eden izmed pomembnejših korakov pri doseganju cilja sodnih in drugih postopkov – sprejeti pravično, transparentno, na strokovnih temeljih argumentirano odločitev, ki jo bodo sposobni razumeti vsi udeleženci postopkov.