Skoči do osrednje vsebine

Uspešen pilotni projekt pomoči BiH na področju priprave evropskih projektov

Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in Centrom za izobraževanje in usposabljanje za mirovne operacije in misije včeraj v Bosni in Hercegovini končalo pilotni projekt usposabljanja predstavnikov tamkajšnjih lokalnih skupnosti za uspešno kandidiranje na razpisih Evropske unije.

Ministrstvi za obrambo in za zunanje zadeve skladno s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah v Bosni in Hercegovini financirata dva mednarodna razvojna pilotna projekta s ciljem podpore nadaljnji evropski integraciji Bosne in Hercegovine. Z njima želi Slovenija prek angažiranja civilnih funkcionalnih strokovnjakov za izvajanje civilnih projektov in projektov civilno-vojaškega sodelovanja partnerski državi z Zahodnega Balkana izkazati okrepljeno podporo pri njenem vključevanju v evroatlantske integracije ter ob tem preizkusiti implementacijo celovitega medresorskega pristopa k mednarodnim operacijam in misijam.

Projekt Pomoč občinam v Bosni in Hercegovini na področju priprave evropskih in drugih mednarodnih projektov je izvedel mengeški Center za izobraževanje in usposabljanje za mirovne operacije in misije. V okviru projekta je na dveh usposabljanjih skupaj sodelovalo 25 predstavnikov lokalnih skupnosti, pristojnih za pripravo in implementacijo projektov, financiranih iz sredstev EU in drugih mednarodnih virov. Prvo usposabljanje je potekalo junija letos, drugo, na katerem je sodelovalo šestnajst predstavnikov lokalnih skupnosti iz šestih občin iz okolice Prijedora, pa se je končalo včeraj.

Pilotni projekt Prva pomoč – povsod in za vsakogar, ki bo potekal vse do konca naslednjega leta, v sodelovanju z obema ministrstvoma izvaja Rdeči križ Slovenije. Cilja aktivnosti sta ozaveščanje prebivalstva o pomenu prve pomoči in krepitev odpornosti lokalnih skupnosti, saj BiH na tem področju še nima oblikovanih ustreznih zmogljivosti. Znanje in veščine temeljnih postopkov oživljanja sta poglavitna dejavnika pri zagotavljanju višje stopnje preživelosti prebivalstva, zato v okviru projekta slovenski predavatelji prve pomoči in bolničarji v partnersko državo prenašajo primere dobre prakse ter pripomorejo k dostopnosti laične zdravstvene oskrbe v bolj oddaljenih krajih. Prav tako bo Slovenija ob koncu projekta odročnejšim skupnostim BiH razdelila polavtomatske eksterne defibrilatorje.