Skoči do osrednje vsebine

Trbič: »Dober in učinkovit javni servis je pogoj za uspešno in konkurenčno gospodarstvo.«

Državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič in vodja Službe za upravne enote Aleksander Vojičić sta danes obiskala 54. Mednarodni obrtni sejem v Celju (MOS). Na sejmu tudi ekipa Ministrstva za javno upravo predstavlja novosti javnih elektronskih storitev, ki jih razvijamo za uporabnike.

Državni sekretar Jure Trbič se je najprej sestal z izvršnim direktorjem Celjskega sejma mag. Robertom Otorepcem in načelnikom Upravne enote Celje Damjanom Vrečkom ter si ogledal zanimivosti letošnjega sejma MOS. Obiskal je razstavni prostor »e-poslujem z državo«, popoldan pa se je sestal še z načelnicami in načelniki nekaterih upravnih enot tega območja.

Ob obisku razstavnega prostora Ministrstva za javno upravo je Trbič izpostavil, da je razvoj različnih digitalnih rešitev izjemno pomemben za boljše digitalno poslovanje z državo, tako za fizične osebe kot tudi poslovne subjekte. Ocenjuje, da je dober in učinkovit javni servis pogoj za uspešno in konkurenčno gospodarstvo. Obiskovalce sejma je tudi povabil, da izkoristijo priložnost in obiščejo prijavno točko Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST, kjer jim svetovalci ministrstva skupaj z referenti Upravne enote Celje pomagajo pri pridobitvi digitalne identitete, če te še nimajo. V teh dneh je bilo oddanih že preko 100 zahtevkov za mobilno identiteto smsPASS ali digitalno potrdilo SINGEN-CA.

Načelnik Upravne enote Celje Vrečko je predstavnikom ministrstva predstavil tudi Upravno informacijski servis (UIS), ki združuje 23 organov javnega sektorja, namenjen pa je posredovanju odgovorov na vprašanja strank.

Popoldne je sledilo delovno srečanje državnega sekretarja Trbiča in vodje Službe za uprave enote na ministrstvu Aleksandra Vojičića z načelniki in načelnicami nekaterih upravnih enot (UE), in sicer: z načelnico UE Laško mag. Andrejo Stopar, načelnikom UE Slovenske Konjice mag. Srečkom Fijavžem, načelnico UE Žalec Simono Stanter, načelnico UE Velenje mag. Franjo Tevž, načelnico UE Mozirje Mileno Cigale ter gostiteljem, načelnikom UE Celje Damjanom Vrečkom. Srečanje je bilo namenjeno predvsem pogovoru o odprtih zadevah, s katerimi se soočajo posamezne upravne enote, prostorski in kadrovski problematiki, zadovoljstvu zaposlenih in strank ter informacijski podpori na upravnih enotah.

Državni sekretar se je uvodoma zahvalil za uspešno delo ter korektno sodelovanje z načelniki in ob tem izpostavil, da gre za enote, ki so dobro organizirane in dobro delajo. Tudi načelniki so poudarili, da so deležni pretežno pohval strank, še posebej po tako imenovanem »covidnem« obdobju. Stranke so še posebej zadovoljne s storitvami kot je izdaja osebnih dokumentov (osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj). Izpostavili so obremenitve zaposlenih, zato je bil pogovor namenjen tudi pripravi novega kompetenčnega modela za javne uslužbence, katerega cilj je prispevati h kakovosti storitev in dela javnih uslužbencev.

Ministrstvo za javno upravo je na MOS-u predstavilo napredne e-storitve za državljane in poslovne subjekte.