Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji lani prostovoljsko delo opravljalo 188.520 prostovoljcev

Podatki Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2021 kažejo, da se je število prostovoljskih organizacij v primerjavi s preteklim letom povečalo. Poročilo je oddalo 2.232 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, prostovoljsko delo pa je opravljalo 188.520 prostovoljk in prostovoljcev.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021.

Analiza podatkov kaže, da je v letu 2021 poročilo o prostovoljskem delu skladno z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 2.232 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega 2.003 prostovoljskih organizacij (1.912 v letu 2020) in 229 organizacij s prostovoljskim programom (206 v letu 2020).

Skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je bilo 188.520 (188.803 v letu 2020), opravili pa so 9.503.591 ur prostovoljskega dela (7.366.033 v letu 2020). Največ prostovoljskega dela je bilo ponovno opravljenega na področju socialne dejavnosti (58,9 %).

Med prostovoljci je več žensk (59,3%) kot moških (40,7 %). Med ženskami je največ prostovoljk starejših od 60 let, ki delujejo na področju sociale, med moškimi pa največ prostovoljcev starih med 30 in 60 let deluje na področju športa oziroma rekreacije.

Skupaj je bilo v letu 2021 opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 97.165.638 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

V poročilu so predstavljeni uradni podatki o organiziranem prostovoljskem delu, kar pomeni, da je zajeto tisto prostovoljsko delo, ki se opravlja v okviru prostovoljskih organizacij in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno. V poročilo ni zajeto prostovoljstvo, ki se opravlja v okviru organizacij, ki se niso vpisale v vpisnik ali pa ga posamezniki opravljajo manj kot 24 ur letno. Zato se ocenjuje, da je v Sloveniji prostovoljskega dela več, kot ga zajamejo uradne evidence. Zato je pomembno, da se prostovoljske organizacije vpišejo v vpisnik, saj bo le tako viden celosten prispevek prostovoljskega dela k družbeni blaginji.

Vlada se zaveda, da ravno s spodbujanjem in prepoznavanjem prostovoljstva prispeva k solidarni in vključujoči družbi, zato si bo tudi v prihodnje prizadevala za uresničevanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 in s tem za organizirano, kakovostno in trajnostno naravnano prostovoljstvo.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, enkrat letno na enotno predpisanem obrazcu pripravijo poročilo o prostovoljstvu in ga predložijo Ajpesu. Ministrstvo za javno upravo nato pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji in ga predloži Vladi Republike Slovenije v seznanitev. Gre za enajsto skupno poročilo o prostovoljstvu. Poročilo vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, podatke o opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji.