Skoči do osrednje vsebine

Špela Spanžel na delovnem obisku v Zürichu

Špela Spanžel, vodja Direktorata za kulturno dediščino, se je na povabilo švicarskega Zveznega urada za kulturo 13. septembra v Zürichu udeležila srečanja mednarodnega uredniškega odbora za pripravo druge konference evropskih ministrov za kulturo, ki bo januarja 2023 v Davosu. Na konferenci, na kateri bodo sodelovali predstavniki tako javnega kakor zasebnega sektorja, bodo razpravljali o kulturi gradnje kot skupni odgovornosti.

Pasica s panoramo na zasneženo mesto Davos in z napisom, ki napoveduje konferenco ministrov za kulturo, ki bo leta 2023 v Davosu

Konferenca ministrov za kulturo, ki bo leta 2023 v Davosu | Avtor Davoška deklaracija iz leta 2018

Druga konferenca bo potekala pet let po sprejemu Davoške deklaracije. Ministrom za kulturo držav članic evropske kulturne konvencije Sveta Evrope se bodo pridružili predstavniki zasebnih podjetij, investitorjev in združenj, ki sooblikujejo naše bivalno okolje.

Visokokakovostna arhitektura in grajeni prostor sta opredeljena kot javno dobro, odgovornost zanju pa je porazdeljena med deležniki iz javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe. V ozadju je krepitev poglobljenega sodelovanja ter spodbujanje kakovostne kulture gradnje in odzivanja na sodobne izzive, povezane s podnebnimi spremembami, staranjem prebivalstva, migracijami in drugimi krizami.

Slovenija je zavezana načelom kulture gradnje, ki so opredeljena v davoški deklaraciji iz leta 2018 in so merljiva. Kultura gradnje, ki se kaže v kakovostni arhitekturi in prostoru okoli nas, vključuje kulturno dediščino, sodobno arhitekturno in prostorsko urejanje ter se usmerja v dobrobit skupnosti. Med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije je Slovenija pripomogla tudi k temu, da je Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sprejel sklepe o visokokakovostni arhitekturi in grajenem okolju ter pobudi Novi evropski Bauhaus. Sklepi so v ospredju tudi aktualnega češkega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Naslednji sestanek uredniškega odbora, ki ga pod vodstvom Švice sestavljajo člani iz Belgije, Estonije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Velike Britanije, bo novembra v Bernu.

Na prenovljeni strani Davoške deklaracije najdete več informacij o konferenci evropskih ministrov, ki bo od 14. do 15. januarja 2023 v Davosu.