Skoči do osrednje vsebine

Nov korak v smeri odpravljanja diskriminacije

Danes bodo na pristojnem parlamentarnem odboru poslanke in poslanci obravnavali predlog sprememb Družinskega zakonika, ki jih je pripravilo ministrstvo po odločitvi Ustavnega sodišča. ''Po več kot dvajsetih letih prizadevanj in bojev LGBT+ skupnosti in civilne družbe za pravno ureditev istospolnih partnerstev in družin, gre za pomemben korak bližje izenačitvi partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev,'' je pred sejo parlamentarnega odbora izpostavil državni sekretar Simon Maljevac.

Dopolnitev Družinskega zakonika v skladu z odločbo Ustavnega sodišča predstavlja obliž na zgodovino sistematičnega kršenja človekovih pravic in na ministrstvu smo trdno prepričani, da priznanje pravic istospolnih partnerjev pomeni premik v smeri k bolj enakopravni in strpni družbi. “Sprejetje Družinskega zakonika pomeni, da postajamo bolj enakopravni in da je naša družba bolj vključujoča za vse ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, invalidnost, spolno usmerjenost ali katero koli drugo osebno okoliščino, kot to določa 14. člen naše ustave. To ne pomeni, da se v Sloveniji ne soočamo več z diskriminacijo. Sprejetje Družinskega zakonika je le jasen signal vsem, ki trpijo diskriminacijo, da je treba vztrajati in da imajo vse populistične politike, ki gradijo svojo politično všečnost na izključevanju manjšin, svoj konec,” je povedal državni sekretar Maljevac.

V skladu z obema odločbama Ustavnega sodišča RS, predlog sprememb zagotavlja nediskriminatorno obravnavo partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze, v skladu s tem pa se enaka obravnava ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti. S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje, so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik ter v pravnih posledicah na drugih pravnih področjih. Pravno priznana razmerja v zunajzakonski in zakonski skupnosti ter družini niso pomembna le za uveljavljanje pravic in dolžnosti na področju družinskega prava, ampak vplivajo tudi na številne pravice in dolžnosti posameznikov na drugih področjih pravnega življenja, od dednega, odškodninskega in kazenskega do delovnega in davčnega prava ter prava socialne varnosti. Urejenost tega področja je tako ključna za zagotavljanje enakopravne obravnave partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev.