Skoči do osrednje vsebine

Na 11. dnevu slovenske gospodarske diplomacije ministrica Fajon o podpori slovenskim podjetjem na tujih trgih

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju je potekal 11. dan slovenske gospodarske diplomacije. Okrepitev slednje je ena izmed prioritet ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon. Dogodka so se udeležili tuji veleposlaniki in častni konzuli v Republiki Slovenji ter številni predstavniki slovenskih podjetij in inštitucij.

Ministrica Fajon je v uvodnem nagovoru poudarila, da živimo v spreminjajočem se mednarodnem okolju, kjer je trenutno osrednje politično vprašanje, kako zagotoviti energetsko in prehransko varnost, predvsem v luči aktualnega dogajanja v Ukrajini. Gospodarsko diplomacijo prepoznavamo kot eno ključnih stebrov zunanje politike, ki bo v kar največji meri sledila potrebam slovenskega gospodarstva in njegovi uspešni internacionalizaciji. Še naprej se bomo močno angažirali v naših največjih gospodarskih partnericah, kot so Nemčija, sosednje države in države Zahodnega Balkana. Iskali bomo tudi priložnosti na potencialnih novih trgih v Srednji in jugovzhodni Azija ter Afriki. "Odločno bomo pomagali slovenskemu gospodarstvu z odpiranjem vrat na novih trgih. To bomo storili tudi z odpiranjem novih diplomatskih predstavništev tam, kjer so za odprtje posebej zainteresirana slovenska podjetja," je med drugim v uvodnem nagovoru zbranim dejala ministrica Fajon.

Izpostavila je, da gospodarstvo in zunanja politika z roko v roki gradita podobo Slovenije v tujini in s tem soustvarjata zaupanje v državo in njeno privlačnost za tuje vlagatelje. Naša skupna naloga je, da državo predstavljamo kot moderno, zeleno, pametno državo, ki je inovativna in kreativna, odprta, vredna zaupanja in z visoko izobraženim kadrom. "Dodatno bomo okrepili mrežo ekonomskih svetovalcev na diplomatskih predstavništvih in jim omogočili boljše pogoje dela. V tujini trenutno deluje 58 diplomatskih predstavništev in konzulatov, na njih se le 17 diplomatov v tujini ukvarja z ekonomskim področjem, kar je premalo. To mi bolj in bolj sporočajo prav slovenska podjetja," je dodala zavezo k hitremu ukrepanju ministrica Fajon.

Uvodnim nagovorom je sledila okrogla miza z naslovom "Kaj lahko skupaj naredimo, da bomo na področju energetike zavarovali prihodnost in blaginjo državljanov Republike Slovenije?", ki jo je povezoval veleposlanik Igor Jukič, koordinator za energetiko v Ministrstvu za zunanje zadeve. Na panelu so sodelovali vidni predstavniki slovenskega gospodarstva: dr. Uroš Merc, - BISOL group, Aleksander Mervar - ELES, Roman Bernard – NGEN, Vanja Lombar - Geoplin in Marjan Eberlinc – Plinovodi. Panelisti so orisali izzive energetska diverzifikacije pri iskanju alternativnih virov s poudarkom na obnovljivih virih energije. Dotaknili so se vojne v Ukrajini in negativnih posledic pri zagotavljanje potrebne energetske in prehranske varnosti v evropskem prostoru in širše. Slovenija ni imuna na dogajanje na po svetu in se mora zato ustrezno prilagoditi, da se bo lahko kar najbolje zoperstavila naraščajočim izzivom ter ohranila blagostanje svojih državljanov.

Ministrica se je ločeno sestala s predstavniki energetskih podjetij, ki so sodelovali na okrogli mizi, in jim ponudila podporo in pomoč slovenske diplomacije.