Skoči do osrednje vsebine

Govor predsednice Evropske komisije

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela danes v Evropskem parlamentu svoj tretji nagovor o stanju v Uniji, v katerem je podala vizijo Unije za prihodnje leto, nato pa s poslanci razpravljala o lanskoletnih dosežkih in nadaljnjih predvidenih korakih.

Razprava, ki je začrtala osnovne smernice delovanja Evropske komisije v naslednjem letu, neposredno vpliva tudi na delovanje Slovenije v Uniji. Komisija je danes objavila tudi Pismo o nameri, ki predstavlja ključne nove pobude za leto 2023 in je uvod v pripravo Delovnega programa Komisije za 2023. O predstavljenih prednostnih nalogah bodo države članice razpravljale na zasedanju Sveta za splošne zadeve naslednji teden.

Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja vizijo, ki jo je predsednica podala v svojem navdihujočem nagovoru, ki ambiciozno odgovarja na aktualne izzive, s katerimi se soočamo. Konkretne rešitve in pobude, ki jih je napovedala, kažejo, da se v Uniji sliši glas njenih državljanov, saj so številne od njih neposreden odziv na predloge Konference o prihodnosti Evrope. Slovenija se strinja z oceno predsednice Evropske komisije, da so za uspešno delovanje Unije nujni enotnost in solidarnost ter spoštovanje temeljnih vrednot, ter pozdravlja sporočila glede ključnih politik in projektov, kakor tudi zavezanost k nadaljevanju prizadevanj za krepitev demokracije. Vladavina prava je temelj Unije, neodvisnost sodstva in boj proti korupciji pa sta pri tem ključna.

Nagovor predsednice je bil pričakovano prepleten s sklicevanjem na dogajanje v Ukrajini. Tudi za nas so izražena podpora Ukrajini, tako na politični kot gospodarski ravni, solidarnost s partnerji in prijatelji, pa tudi nadaljnje odločno ukrepanje proti ruski invaziji izjemno pomembni. Za Slovenijo je izjemno pomembna izražena podpora državam Zahodnega Balkana, saj EU brez njih ni celovita.

Napovedani ukrepi za spopadanje s cenami energije so za Slovenijo nujni. Pomembno je, da s skupnim nastopom ukrotimo cene plina in elektrike ter zagotovimo likvidnost na trgu z elektriko. Pozdravljamo napovedano nadaljevanje izvajanja zavez zelenega dogovora in digitalne preobrazbe ter aktivno vlogo Unije. Tudi za Slovenijo sta pomembni krepitev zmogljivosti za spopadanje z naravnimi nesrečami, še zlasti s požari, pa tudi napoved številnih gospodarskih in finančnih ukrepov, ki bodo ključni za naše gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja.