Skoči do osrednje vsebine

Iskanje novih rešitev za izboljšanje položaja žrtev spolnega drugega nasilja

Leta 2019 je bila sprejeta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki je prinesla številne nove rešitve in institute na področju pravic žrtev kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje je takrat oblikovalo delovno skupino, v katero so bili vključeni predstavniki vseh organizacij in institucij, ki jih ta problematika zadeva, skupina pa je bdela nad uveljavitvijo novih rešitev v praksi.

Ob zavedanju pomembnosti in občutljivosti teh vprašanj smo na Ministrstvu za pravosodje včeraj organizirali srečanje, na katerem so predstavniki različnih organov in nevladnih organizacij pregledali izvajanje obstoječih rešitev in širitev dobrih praks.

Ob prizadevanju za izboljšanje položaja žrtev spolnih kaznivih dejanj pa v mesecu novembru v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti načrtujemo poseben posvet predstavnikov pristojnih organov in predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zaščite žrtev v praksi. Posvet bo, poleg identifikacije predlogov za izboljšavo sistema, tudi priložnost za seznanjanje tako pristojnih organov kot splošne javnosti o nesprejemljivosti poseganja v spolno integriteto drugega brez njegovega soglasja, o ustrezni obravnavi žrtev, ter o nesprejemljivosti njihove stigmatizacije in diskreditacije - tako v domačem in službenem okolju, kot tudi v javnosti ali s strani pristojnih organov.