Skoči do osrednje vsebine

89. zasedanje Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

Danes, 13. septembra 2022 se je v Ženevi sestal Stalni odbor Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v katerem so zastopane vse države pogodbenice. Stalni odbor, ki se sestaja najmanj enkrat na leto, izdaja posebna vodila in priporočila v zvezi z izvajanjem konvencije, obenem pa tudi preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo v primeru prošnje za priključitev h konvenciji.

omizje za katerem sedi predstavniki iz različnih držav članic EU

89. zasedanje Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin v Ženevi

Letošnjega že 89. zasedanja se je kot pogodbenica udeležila tudi Slovenija in sicer Urad RS za meroslovje, ki v Sloveniji pokriva področje preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin.

Namen konvencije je olajšati trgovanje z izdelki iz plemenitih kovin in s tem preprečevati nelojalno konkurenco ter varovati potrošnike. Konvencija vsebuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki iz plemenitih kovin, da se lahko označijo s skupnim znakom kontrole (Common Control Mark - znak CCM), ter s tem povezane analizne in druge preskusne metode. Države pogodbenice, kamor sodi tudi Slovenija, konvencija zavezuje, da izdelkom, označenim z znakom CCM, omogočajo prosti pretok brez dodatnega preskušanja in označevanja. Ker preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin v Evropski uniji ni harmonizirano področje, je sodelovanje v konvenciji in izmenjava informacij med pogodbenicami ključnega pomena za učinkovito ureditev prometa z izdelki iz plemenitih kovin.

 Slovenija na zasedanju Stalnega odbora zastopa stališča v skladu z zakonodajo Republike Slovenije na področju preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin, tako kot to izhaja iz Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

 

Na tokratnem zasedanju Stalnega odbora konvencije je bilo pregledano izvajanje konvencije. V okviru predvidenih točk dnevnega reda so posamezne članice konvencije poročale o aktualnih spremembah nacionalne zakonodaje kot tudi o morebitnih posebnostih na področju preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin. Stanje v Sloveniji na področju izdelkov iz plemenitih kovin je pod stalnim nadzorom in aktivnostmi Urada urejeno ter stabilno.