Skoči do osrednje vsebine

Delavnica za zaposlene v ženskem zaporu

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig je ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomorov, 8. septembra 2022, potekala delavnica za zaposlene v okviru kampanje "Nisi okej? Povej naprej", ki je bila organizirana v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Delavnica se je dotikala vprašanja samomora in depresije ter odgovorov, kakšne oblike pomoči bi strokovnjaki kot tudi svojci potrebovali za zmanjševanje stigme na tem področju. Mateja Mlakar, ambasadorka kampanje, je zaposlenim v zavodu iskreno izpovedala o svoji osebni izkušnji premagovanja depresije in opisala pot okrevanja. S prof. dr. Vesno Švab, strokovno sodelavko kampanje, pa so zaposleni spregovorili o dejavnikih tveganja na področju duševnega zdravja, prepoznavanju tveganih vedenj ter ukrepih na področju preprečevanja samomorov tudi v zaporu. Dr. Švab je izpostavila strategijo preprečevanja samomorov v slovenskih zaporih kot dobro in v sklopu preventivnih aktivnosti podala tudi usmeritve kako primerno komunicirati z ogroženo osebo.

Kampanja »Nisi okej? Povej naprej« je prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji. Glavni cilj kampanje je zmanjšati stopnjo stigme duševnega zdravja in spodbuditi ljudi k iskanju pomoči. Namen je, da se preko različnih aktivnosti doseže čim večjo vključenost. Osrednjo vlogo v kampanji imajo ambasadorji – osebe, ki imajo izkušnjo, oziroma so svojci osebe z izkušnjo s težavami v duševnem zdravju. 

Promocijski materiali kampanje, zloženi na mizi

Izvedena delavnica "Nisi okej? Povej naprej" v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij