Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministrstva na odločitev Zagovornika načela enakosti

Na ministrstvu pozdravljamo odločitev Zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil, da je bila praksa o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, diskriminatorna.

Specialna zakonodaja, ki ureja delovna razmerja (Zakon o delovnih razmerjih) opredeljuje pojem diskriminacije in določa prepoved diskriminacije (postavljanja v neenakopraven položaj) ter obveznost delodajalca, da delavcem zagotavlja enako obravnavo ne glede na osebne okoliščine tudi v zvezi s plačo. Razlikovanje na podlagi osebne okoliščine bi bilo možno le, če bi šlo za bistven in odločilen pogoj za delo, poleg tega pa mora takšen pogoj prestati test sorazmernosti, saj mora biti sorazmeren in upravičen z zakonitim ciljem.

Zakonska ureditev prepovedi diskriminacije v delovnem razmerju izhaja iz sistema odprtega seznama osebnih okoliščin, saj je zagotovljeno varstvo pred nedopustnim, manj ugodnim obravnavanjem na podlagi katerekoli osebne okoliščine. Ena izmed takšnih nedopustnih okoliščin je seveda lahko tudi odsotnost delavca v določenem obdobju zaradi bolezni ali druge osebne okoliščine, v kolikor določitev takšne okoliščine ne predstavlja zakonsko dopustne izjeme.

Dodajamo, da Inšpektorat Republike Slovenije za delo v okviru svojih nalog izvaja tudi nadzor na področju plačne diskriminacije in bo to seveda počel tudi pod novim vodstvom, ki ga bomo predstavili kmalu.