Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 14. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Vlada je na 14. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Imenovanje direktorja Zavoda za gozdove

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Gregorja Daneva za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije za mandatno dobo štirih let, in sicer od 15. 9. 2022 do najdlje 14. 9. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Gregor Danev je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, na Zavodu za gozdove Slovenije zaposlen od leta 2019, trenutno na delovnem mestu vodja oddelka I – vodja projektne pisarne.

Predlagani kandidat izpolnjuje formalne pogoje, ima ustrezne delovne izkušnje in je bil s strani natečajne komisije ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na delovno mesto direktor Zavoda za gozdove Slovenije.