Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava z Zbornico računovodskih servisov o izboljšavah poslovanja

Vodstvo finančne uprave se je na rednem letnem sestanku srečalo z vodstvom Zbornice računovodskih servisov. Udeleženci so obravnavali predloge za izboljšave in pobude članov Zbornice računovodskih servisov. Te se nanašajo zlasti na področje eDavkov, sistem pooblaščanja in eKartice.

Skupna jim je zlasti želja po še enostavnejših in preglednejših programskih rešitvah, ki bi omogočile lažje, pravilno in pravočasno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Predstavniki zbornice so se zahvalili in pohvalili Finančno upravo za vse že izvedene poenostavitve ter realizirane pobude.

Takšna srečanja in redni stiki s stanovskimi organizacijami so tako pomemben vzvod, kjer se Finančna uprava seznani z aktualnimi odprtimi temami zavezancev in dogovorjene spremembe tudi vgrajuje v svoje poslovanje. S tem, ko bomo uspeli procese izpolnjevanja obveznosti še bolj približati potrebam zavezancev in jih dosledno digitalizirati, bodo tudi zavezanci svoje obveznosti lažje in seveda pravočasno prostovoljno izpolnjevali. Na tak način Finančna uprava izpolnjuje tudi svoje poslanstvo postati učinkovit in transparenten servis za zavezance in njihov partner pri poslovanju in razvoju.

Štirje ulužbenci Finančne uprave (med njimi tudi v.d.generalnega direktorja in njegov namestnik) ter trije predstavniki Zbornice računovodskih servisov sedijo na sestanku v sejni sobi Finančne uprave RS

Finančna uprava Republike Slovenije z Zbornico računovodskih servisov o izboljšavah poslovanja | Avtor: FURS