Skoči do osrednje vsebine

Posvetovalno telo nadaljuje z delom – tokrat o prenovi migracijske zakonodaje

Na ministrstvu smo danes organizirali sestanek Posvetovalnega telesa za migracije, ki je bil tokrat namenjen prenovi področne zakonodaje, zlasti Zakonu o mednarodni zaščiti.
 Na sestanku, udeleženci sedijo za mizo in se pogovarjajo

Na sestanku posvetovalnega telesa | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Ob začetku je prisotne pozdravila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, ki je najprej izrazila veselje ob dinamiki srečanj od ustanovitve posvetovalnega telesa julija letos. »Današnje srečanje je namenjeno uresničevanju zavez iz drugega stebra posvetovalnega telesa, pri čemer gre za pripravo sprememb zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti,« je povedala ministrica. Dodala je, da bo pri tem treba upoštevati tudi opozorila Zagovornika načela enakosti in sodbe evropskega sodišča na tem področju. Udeležence sestanka je povabila h konstruktivni razpravi in odkriti izmenjavi mnenj o morebitnih predlogih za spremembo zakonodaje.

Sestanka, ki ga je vodila svetovalka v kabinetu ministrice dr. Polona Mozetič, so se udeležili predstavniki več nevladnih in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju migracij, in nekaterih državnih organov. Pogovarjali so se zlasti o učinkovitosti obstoječih postopkov na področju mednarodne zaščite in možnih izboljšavah na ravni zakonodaje in njenega izvajanja. Sklenili so, da bodo pripravili še konkretne pisne predloge in stališča za izboljšave.

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar s sodelavkami; vse štiri sedijo za mizo

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar s sodelavkami | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3