Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 25. javni razpis za podukrep 4.1

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 25. javni razpis je znašala 3.000.000 evrov. Oddanih je bilo 12 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 3,02 milijonov evrov sredstev.

25. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, namenjen naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev v ureditev distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali je bil objavljen 11. 2.  2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 6. 9. 2022. Za namen 25. javnega razpisa je bilo razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo ter ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke.

Na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 25. javnem razpisu bilo skupno oddanih 12 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 3,02 milijonov evrov. Na sklopu B je več razpisanih kot zaprošenih sredstev, tako da se bo preostanek sredstev s tega sklopa prerazporedil na sklop A.