Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 24. javni razpis za podukrep 4.1

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 24. javni razpis je znašala 9.000.000 evrov. Oddanih je bilo 28 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 3.710.000 evrov sredstev.

24. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali je bil objavljen 24. 12. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 5. 9. 2022. Za namen 24. javnega razpisa je bilo razpisanih 9 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile naložbe v ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev izpustov, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Skupno je bilo oddanih 28 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 3,71 milijonov evrov. Na vseh sklopih je več razpisanih kot zaprošenih sredstev.