Skoči do osrednje vsebine

Posodobljen obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut

Objavljamo posodobljen obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut.

Z začetkom veljavnosti novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, v nadaljevanju: ZPPDFT-2) se je Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic preimenoval v Register ponudnikov storitev virtualnih valut. Hkrati je treba v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZPPDFT-2 zahtevi za vpis v register priložiti dodatne podatke, in sicer podatke o dejanskih lastnikih ponudnikov storitev virtualnih valut.

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja zato objavlja posodobljen obrazec za vpis v register, kjer se upošteva navedene spremembe.

Tako kot do sedaj je v skladu s tarifno številko 3 Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP‑J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), treba plačati upravno takso v višini 18,10 eurov. Nakazilo se izvede na račun št. 01100-1000315637.

Obrazec za vpis v register