Skoči do osrednje vsebine

Novo ustanovljeni Direktorat za razvoj kulturnih politik bo vodila Tjaša Pureber

Vodenje novo ustanovljenega Direktorata za razvoj kulturnih politik, ki bo zagotavljal analitično podporo pri oblikovanju informiranih, strokovno podprtih in vključujočih razvojnih kulturnih politik, je 1. septembra prevzela Tjaša Pureber.

Portret ženske v črnih oblačilih na belem ozadju

Tjaša Pureber | Avtor: Ministrstvo za kulturo

Ministrica dr. Asta Vrečko je že ob prevzemu poslov na Ministrstvu za kulturo poudarila, da bo ena od prioritet mandata vzpostavitev sodobnega kulturnega modela, saj se sistematična odsotnost kulturne politike in posledično nerešene težave na področju kulture kopičijo že leta. Poleg tega je bilo področje kulture v zadnjih dveh letih še posebej na udaru, kar je močno odmevalo v javnosti, zato je za sanacijo stanja nujen sprejem ustreznih orodij za izvedbo dialoških kulturnih politik. Ustanovitev Direktorata za razvoj kulturnih politik je tako nujno orodje za izvedbo zavez koalicijske pogodbe in potrebnih reform na področju kulture.

Novi direktorat bo zagotavljal analitično podporo delu strokovnih sodelavcev, ki se tudi sami soočajo z velikimi problemi pri svojem delu, saj jim manjkajo ustrezne usmeritve, analize in zakonske podlage. Prav tako manjkajo enotni kriteriji, možnosti posvetovanja med različnimi sektorji in oblike iskanja rešitev tako na sistemski ravni kot v konkretnih primerih. 

Cilj novo ustanovljenega direktorata je kreiranje informiranih, strokovno podprtih in vključujočih razvojnih kulturnih politik, ki bodo delovale demokratično in transparentno v relaciji do javnosti, zagotavljale dostopnost kulturnih dobrin, vzpostavile pogoje za smotrno porabo javnih financ in izvajanje javnega interesa v kulturi, nudile platformo za medsektorsko povezovanje in vpeljevale sodobne modele upravljanja v kulturi v sozvočju s trajnostnim zelenim razvojem, socialno in medgeneracijsko solidarnostjo ter enakostjo spolov. 

Tjaša Pureber, diplomirana univerzitetna politologinja, je nekdanja novinarka, producentka in komunikatorka na področju uprizoritvenih umetnosti ter neodvisna raziskovalka in publicistka. Njena temeljna področja raziskovanja so družbena gibanja in kulturne politike. Več let je v okviru društva Asociacija delovala kot vodja zagovorništva, strokovna vodja mreže nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi ter urednica mesečne publikacije o kulturnih politikah Kulturosfera. Med drugim je bila članica dialoške skupine za nevladne organizacije in samozaposlene pri Mestni občini Ljubljana ter članica strokovne skupine za prenovo statusa samozaposlenih na Ministrstvu za kulturo.