Skoči do osrednje vsebine

Projekt Skrinja uvrščen med finaliste natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – Premik naprej 2022

Projekt Sistem Skrinja – Poslovna inteligenca v državni upravi Ministrstva za javno upravo se je uvrstil med finaliste Natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – Premik naprej 2022. Natečaj razpisuje Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

Med finaliste sta se uvrstila tudi projekt Platforma znanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter projekt Sistem za podporo pri pripravi javnih razgrnitev in javnih objav prostorskih aktov Mestne občine Maribor. Zmagovalca natečaja bodo razglasili na Dnevih slovenske uprave, ki bodo od 29. do 30. septembra 2022 potekali v Portorožu.

Skrinja je sistem poslovne inteligence in podatkovnega skladišča, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in omogoča interaktivni vpogled v podatke v realnem času ter napovedno analitiko, kar so povsem nove dimenzije, ki korenito izboljšujejo odločanje in napovedovanje v javni upravi. Namenjen je uporabnikom državne uprave kot horizontalna storitev. Vključuje podatke plač javnih uslužbencev in javnih naročil celotnega javnega sektorja ter skupne šifrante. V pripravi je priklop podatkov Centralne kadrovske evidence državnih organov, dokumentnega sistema in drugih podatkovnih virov iz različnih organov. Obenem je v razvoju mobilna Skrinja ter napovedna analitika kot podlaga algoritmičnim obdelavam.

Projekt je v letu 2020 prejel tudi priznanje za e-storitev javne uprave, ki ga podeljuje Slovensko društvo informatika.