Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Krajčič na odprtju prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil predstavitve prve pametne podeželske učilnice, ki je prostore dobila v prostorih Osnovne šole Ljubno ob Savinji. Projekt je odgovor na potrebe lokalne skupnosti in bo pomembno prispeval k razvoju in večji privlačnosti podeželja, je na predstavitvi poudaril državni sekretar.

Udeleženci otvoritve pametne učilnice na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji

Udeleženci otvoritve pametne učilnice na OŠ Ljubno ob Savinji | Avtor: Staš Zupanc

1 / 2

Projekt pametne učilnice je bil izveden na pobudo Lokalne akcijske skupine (LAS) Zgornje Savinjske in Šaleške doline v okviru pristopa LEADER/CLLD, ki temelji na načelu »od spodaj navzgor«. Ta pristop »od spodaj navzgor« se je izkazal kot zelo uspešna metoda za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih podeželskih območij. Omogoča izvedbo raznovrstnih projektov, ki imajo zaradi celostnega pristopa večji in predvsem dolgoročen učinek.

Državni sekretar Krajčič je izpostavil, da je z novo tehnologijo opremljena učilnica primer dobre prakse uvajanja digitalizacije na podeželju, saj se podeželje s tovrstnimi projekti razvija v prijazno, privlačno in kakovostno okolje za življenje in delo. »Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo digitalizacijo na področju kmetijstva, živilstva, gozdarstva ter posledično podeželja spodbujali preko Načrta za okrevanje in odpornost ter strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027« je poudaril. V okviru ukrepa LEADER, ki je del strateškega načrta, bo podpora namenjena tudi konceptu pametnih vasi - podeželskih skupnosti, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov uporabljajo inovativne rešitve in digitalne tehnologije.

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline projekte izvaja na podlagi strategije lokalnega razvoja, ki vključuje sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja kot tudi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pri projektu pametne podeželske učilnice, ki je sredstva prejel iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je sodelovalo pet lokalnih partnerjev iz gospodarstva, nevladnega sektorja in javnih institucij. S sodobnimi učnimi programi opremljena učilnica bo najmanj 800 mladim omogočila pridobitev novih poklicnih kompetenc s področja uporabe sodobne tehnologije, turizma in ohranjanja narave.

Občina Ljubno, ena od partneric projekta pametne podeželske učilnice, je tudi zmagovalka nacionalnega natečaja za najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022.