Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisov volivcev za podporo pobudi spremembe ustave

Zbiranja podpisov volivcev za podporo dvema pobudama za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije bo potekalo v času od 1.9. do 30.10.2022.

Državni zbor Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, (dalje: pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, in sicer:

  • predlog črtanja 3.a člena Ustave in
  • predlog spremembe 90. člena Ustave.

Predsednica Državnega zbora je določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, četrtek 1. 9. 2022 , zadnji dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 30. 10. 2022.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila gesla, Ministrstvo za notranje zadeve pa je za potrebe evidentiranja podpor k vsaki pobudi ločeno, aktiviralo enotne računalniške šifre:

  • Predlog črtanja 3.a člena Ustave, šifra: 955, geslo: Črtanje 3.a člena ustave
  • Predlog spremembe 90. člena Ustave; šifra: 956, geslo: Sprememba 90. člena ustave

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije.

Volivec izpolni prvi del obrazca, v rubriko B vpiše geslo in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis  potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije.

Volivci potrjene obrazce podpore sami pošljejo na naslov pobudnice:

Mag. Mimi Zajc

Zgornja Dobrava 50

4246 Kamna Gorica

Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Prosimo, da se za konzularna opravila, v tem primeru overitev podpisa na obrazcu podpore, predhodno najavite. Obrazec je volivcem na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku.