Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisa volivca na obrazcu podpore

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevam za razpis treh zakonodajnih referendumov poteka v času od 1. 9. do 5. 10. 2022.

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Slovenska demokratska stranka, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila tri pobude  za razpis zakonodajnih referendumov o:

  • Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 22. 6. 2022,
  • Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 14. 7. 2022,
  • Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 21. 7. 2022.

Pobude izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevam za razpis zakonodajnih referendumov o vseh treh zakonih je določen četrtek 1. 9. 2022, zadnji petintrideseti dan, pa sreda 5. 10. 2022.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi volivec svojo podporo poda z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za razpis zakonodajnega referenduma (opcija A). Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo naslednje  enotne računalniške šifre, pobudnik pa določil gesla:

  • Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, šifra: 952; Geslo: Proti bohotenju birokracije
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije, šifra: 953; Geslo: Proti politizaciji RTV
  • Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, šifra: 954; Geslo: Proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova ulica 8

1000 Ljubljana

Prosimo, da se za konzularna opravila, v tem primeru overitev podpisa na obrazcu podpore, predhodno najavite. Obrazec podpore volivca v slovenskem jeziku. Obrazec podpore volivca v italijanskem jeziku.