Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza o varni hrani na 60. kmetijsko živilskem sejmu AGRA

Na zaključnem dnevu kmetijsko živilskega sejma AGRA je potekala na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi okrogla mizo z naslovom »Z varno hrano varujemo zdravje«. Na okrogli mizi so sodelovali Matjaž Guček, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Peter Raspor zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, predstavnica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) mag. Jana Ramuš in dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Udeleženci okrogle mize o varni hrani na sejmu AGRA | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Varovanje zdravja je cilj zakonodaje in standardov na področju kmetijstva, živinoreje in proizvodnje hrane. Varna živila, ki ne ogrožajo zdravja ljudi, so temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik javnega zdravja. Pri tem je potrebno poudariti, da so za varnost živil primarno odgovorni izvajalci dejavnosti, ki lahko dajejo na trg le živila, ki so varna. Ker pa se določena tveganja povezana tudi s samo pripravo hrane lahko veliko stori tudi vsak izmed nas s pravilno pripravo hrane, zato je pomembno ustrezno osveščanje potrošnika kot ostalih deležnikov v prehranski verigi.
Ob tem je potrebno poudariti tudi pomen lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, ki lahko doprinesejo k prehranski varnosti in varnosti hrane, ki sta bili ob zadnjih krizah dobave nekaterih surovin na preizkušnji.