Skoči do osrednje vsebine

Ob zaključku sodelovanja Slovenske vojske pri prevozu vode iz reke Unice v vodarno Rižana - statistika

Slovenska vojska se je vključila v prevažanje vode iz reke Unice pri Planini do Vodarne Rižana 26. julija 2022, to je takoj, ko je zaključila sodelovanje pri gašenju kraškega požara.

Kdaj in koliko.

Do 30. avgusta 2022 so ekipe pripadnikov Slovenske vojske v rižanski vodovod prepeljale 13.842 m3 vode, pri čemer so porabile 75.732 l  goriva in prevozile 171.500 km.

S tem dnem se aktivnost prevoza vode zaključuje, kot je predvidel sklep vlade, ki ureja to področje.

Moštva.

Neprekinjeno 24 ur na dan in sedem dni v tednu je pod vodstvom koordinatorja pri transportu vode sodelovalo približno 25 pripadnikov iz celotne Slovenske vojske, angažiranih jih je bilo več kot 650. Ekipe so se menjavale praviloma vsakih 5 dni.

Nastanitev.

Slovenska vojska je v prostorih vojašnice Andreja Čehovina v Postojni zagotovila nastanitev tako za svoje pripadnike kot sodelavce Civilne zaščite. Nudila je 777 prenočitev in 3.320 obrokov.

Cisterne.

Pri izvedbi naloge prevoza vode v rižanski vodovod je v povprečju sodelovalo do sedem cistern Slovenske vojske z zmogljivostjo 10.000 oz. 7.000 litrov.

Prevozi so bili organizirani v različnih intervalih na 6 ur, 8 ur oz. 12 ur, odvisno od kadrovske zmogljivosti in operativnosti cistern. Pri tem so morala vsa vozila opraviti obvezni tedenski pregled, nekatera tudi redni letni servis.

Vozila so bila vključena v aktivnost 24 ur na dan. Vozniki so jih uporabljali skladno s civilnimi predpisi in lastnimi dokumenti Slovenske vojske, ki urejajo vožnjo vojaških vozil.

Druge naloge.

V času prevažanja vode je Slovenska vojska izvajala tudi redno oskrbo svojih objektov z vodo ter dopolnilno usposabljanje za voznike cistern iz celotne organizacije.

Med 9. in 11. avgustom 2022 je bil del cistern preusmerjen v zagotavljanje vode za gašenje vnovičnega požara na Krasu pri Sočergi.

Izzivi.

Učinkovitost prevažanja vode med Unico in Vodarno Rižana so ovirali zastoji na cesti, zaradi katerih je prevoz v eno smer trajal lahko tudi tri ure, kar predstavlja še enkrat daljši čas, kot je običajno. V reševanje problematike se je vključila Policija v obliki spremljanja.

Največji izziv je povzročila 24 urna obremenjenost  cistern, ki je pokazala nujnost vlaganja v opremo Slovenske vojske in njeno vzdrževanje.

Osnova sodelovanja.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje URSZR sprejela sklep, da se potrdi Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo Slovenske Istre (15. dopisna seja VRS z dne 22. 7. 2022). Slovenska vojska se je skladno s tem načrtom in ob koordinaciji URSZR v prevoz vode iz reke Unice Pri Planini do Vodarne Rižana vključila takoj 26. julija 2022, ko se je načrt začel izvajati.

V vozilo- cisterna Slovenske vojske točijo gasilci vodo.

V vozilo Slovenske vojske točijo vodo. | Avtor: Slovenska vojska