Skoči do osrednje vsebine

Vlada za Svetovno prvenstvo v odbojki za moške zagotovila dodaten milijon evrov

Vlada Republike Slovenije je Odbojkarski zvezi Slovenije za organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki za moške leta 2022 v Sloveniji ob sredstvih, ki so bila zvezi že odobrena v višini 2.000.000 evrov, zagotovila dodatna sredstva v višini 1.000.000 evrov. Ta bodo namenjena plačilu pristojbine za pridobitev organizacijskih pravic za izvedbo prvenstva in bodo zagotovljena iz proračunske postavke 173210 – Trženje in razvoj turizma za leto 2022.

Vlada Republike Slovenije preko Urada Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Slovensko turistično organizacijo priložnost Svetovnega prvenstva v odbojki za moške izkorišča za lansiranje ambiciozne, večletne promocije edinstvene zgodbe Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov, kar je posledica sistematičnega vlaganja v mlade in športno infrastrukturo, izjemnega ekosistema športnih organizacij, športne in rekreacijske kulture ter na športni razvoj otrok in mladine osredotočene športne politike.

Gre za nadaljevanje uspešne predstavitve teh uspehov na evropski ravni. Slovenija je kot predsedujoča Svetu Evropske unije pripravila Resolucijo Sveta o evropskem modelu športa, pri čemer si je želela izpostaviti posebno naravo športa, evropske vrednote v športu in skupne značilnosti organiziranega športa v Evropski uniji.

Evropski model športa temelji na vrednotah kot so solidarnost, odprta tekmovanja, poštena igra, spoštovanje, integriteta ter ključne značilnosti organizacije športa v Evropi glede na njegovo piramidalno strukturo.

Slovenija je podala tudi pobudo za zdravo življenje. Po vzoru že uveljavljenega koncepta vseživljenjskega učenja si je slovensko predsedstvo prizadevalo tudi za uveljavitev in vzpostavitev koncepta vseživljenjske telesne dejavnosti. Ena izmed tovrstnih aktivnosti je tudi naša odlična praksa - športni karton SLOFIT.

Republiki Sloveniji in mestu Ljubljana Odbojkarska zveza Slovenije iz tega naslova dodatno zagotavlja številne promocijske aktivnosti, med drugim povezovanje z uradnim logotipom prvenstva ter komuniciranje uradnega naziva »Slovenia host country« in »Ljubljana host city« ter izpostavitev države gostiteljice na uradnem znamčenju dogodka na vseh lokacijah prvenstva ter v vseh komunikacijskih aktivnostih, vezanih na dogodek. Obe državi organizatorki, poleg Slovenije je to še Poljska, bosta izpostavljeni na oglaševalskih pozicijah na LED oglasnih panojih na vseh tekmah. Slovenija in Ljubljana bosta prisotni tudi v objavah na družbenih omrežjih ter v vseh ostalih promocijskih aktivnostih, vključno s promocijskimi aktivnostmi na finalu na Poljskem.

S tem državna blagovna znamka I feel Slovenija in prestolnica pridobivata prisotnost na oglaševalskih kanalih na tujih trgih, katero zaradi globalne razsežnosti dogodka zagotavlja Svetovno prvenstvo v odbojki. Pričakuje se, da bo svetovno prvenstvo prek kontaktov na socialnih omrežjih ter skozi TV in druge medijske kanale ustvarilo več milijard kontaktov. Na račun namestitev tekmovalcev, spremljevalcev, sodnikov, tehničnega osebja, novinarjev ter navijačev v času prvenstva v Ljubljani oziroma Sloveniji naj bi dogodek ustvaril približno 22.000 nočitev ter porabo tujih gostov v vrednosti približno 15 milijonov evrov. Ocenjujemo, da bo državni proračun ustvaril minimalno 3.000.000 evrov dodatnega prihodka iz naslova pobranega DDV, ki ga sicer ne bi bilo, če SP v odbojki ne bi organizirali v Sloveniji. Ocenjuje se, da je vrednost sodelovanja skozi opredmetene in neopredmetene postavke na račun promocije Slovenije na turističnem in gospodarskem področju približno 10 milijonov evrov, kar pomeni več kot 3-kratno povrnitev vloženih sredstev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport