Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev

Informacijski sistem je za letne pravice (otroški dodatek in subvencija vrtca), ki iztečejo avgusta 2022, dne 18. 8. 2022 avtomatsko pripravil 32.495 informativnih izračunov, ki jih bodo centri za socialno delo (CSD-ji) v naslednjih dneh odpremili strankam.

Od meseca junija 2021 dalje CSD-ji pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca), poleg odločb izdajajo tudi informativne izračune. Informativni izračun se izda, če informacijski sistem to omogoča na avtomatiziran način, to je brez ročnega posega CSD-ja. Zoper informativni izračun ima stranka v 15 dneh od vročitve možnost ugovora. Na podlagi ugovora CSD izda odločbo, zoper katero ima stranka v 15 dneh od vročitve možnost pritožbe. Če stranka ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje omenjenih pravic, CSD-ji s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) potrebujejo tudi podatek o njihovem statusu (vpis v vrtec, vpis v osnovno šolo in podobno). Za pravice, kjer podatka o statusu šolanja s strani MIZŠ CSD-ji še niso prejeli, podatki se osvežujejo enkrat tedensko, bodo informativni izračuni izdani kasneje.