Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 21. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 21. dopisni seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uvrstitev projekta Finančno nadomestilo – repromaterial v kmetijstvu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti projekt 2330-22-0038 »Finančno nadomestilo – repromaterial v kmetijstvu«, ki sodi v skupino projektov 2330-22-S004 »Ukrepi za blaženje draginje hrane«.

Kmetijski sektor se namreč zaradi ruske agresije na Ukrajino sooča s hudimi posledicami, saj visoke cene energije in energentov vplivajo na povečanje proizvodnih stroškov, ki imajo za posledico tudi dvig cen repromateriala, predvsem gnojil, ki se porabijo za primarno kmetijsko proizvodnjo. Ocene Kmetijskega inštituta Slovenija kažejo, da so se stroški pridelave pšenice povečali iz 578 evrov/hektar v letu 2021, na 937 evrov/hektar po začasnih podatkih za leto 2022. Podobne stopnje so zabeležene tudi pri ostalih poljščinah, nekoliko manj pa pri trajnih nasadih. Vzrok za to je predvsem rast cen gnojil, ki so se po velikih povišanjih že konec leta 2021, dodatno močno povišale še v letu 2022.  

Glavni namen projekta »Finančno nadomestilo – repromaterial v kmetijstvu« je zmanjšanje posledic zaradi dviga proizvodnih stroškov v primarni kmetijski proizvodnji, in posledično zmanjšanje ranljivosti kmetijskih gospodarstev. Na podlagi podatkov o površinah iz zbirnih vlog za leto 2022 (po dejanski rabi) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo do podpore upravičenih okoli 43.000 kmetijskih gospodarstev.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo (Uradni list RS, št. 99/22) je bil objavljen 22. 7. 2022. Odločbe upravičencem bodo izdane najkasneje do 30. 9. 2022.

Višina razpoložljivih finančnih sredstev za ta ukrep je 15 milijonov evrov.