Skoči do osrednje vsebine

Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njej preklic je že mogoče.

Urejanje pooblastil za nove e-postopke v zvezi s prijavo nezgode ali poškodbe pri delu - ePrijava in preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu je že omogočeno.

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Ker gre za nove postopke, je treba za vse osebe, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo.  Novo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke. 

Na spletni strani SPOT so na voljo navodila in vse koristne informacije glede urejanja pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu